Archiválie detail

Praha – Staré Město

27. srpen 1679
Malíř Jan Bartoloměj Klosse je pohřben do krypty kostela sv. Havla.

Majitel: Archiv hlavního města Prahy, Sbírka matrik, Staré Město, kostel sv. Havla, HV Z 1, 1645–1731, pag. 223.

Edice: Hejnic 1911, s. 69, č. XX.

Literatura:
  • Hejnic 1911, s. 27

[1679] Augustus 27. sepultus est ad cryptam B[eate] Virginis pictor nomine Jo[ann]es Bartholomaeus Gloss, Franco.