Literatura

ABC 1985 Jan Muk – Eva Šamánková, ABC kulturních památek Československa, Praha 1985.
Adámek 1878 Karel Adámek, Doba poroby a vzkříšení. Rozhledy v kulturních dějinách království českého v XVII. a XVIII. století, Roudnice 1878
Alt – Vojtěchovský 2010 Jaroslav Alt – Jan Vojtěchovský, Restaurování oltářního obrazu „Shromáždění Patronů země české“ z kaple Českých zemských patronů kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře – Sedlci, in: Artefakt 2010. Restaurátorské práce v regionu Kutná Hora, s. 49–58.
Altová 1996 Blanka Altová, Příběh Kutné Hory v obrazech, in: Helena Štroblová (ed.), Kutná Hora. Lesk a stíny stříbrného města, Praha 1996, s. 5–16.
Altová 2000 Blanka Altová, Kutná Hora v době baroka, in: Kutná Hora. Dějiny českých měst, Praha 2000, s. 411–470.
Anonym 1902 [Anonym], Brandlův obraz sv. Ignáce, zakladatele Tovaryšstva Ježíšova, Obnova VII, 1902.
Anonym in: MCC 1899 Mitteilungen der k. k. Central- -Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale
Anonym in: Osvěta lidu 1907 Anonym in: Osvěta lidu 1907, č. 4, 10. 1.;
Ansbacher Verzeichnis 1774 Verzeichnis der Schildereyen in der Gallerie des hochgräflichen Schönbornischen Schloßes zu Pommersfelden, Ansbach 1774.
Antiquariat 1914 Antiquariat und Kunsthandlung Franz Malota (katalog), Wien, s. d., před 1914,
Arbes 1868 Jakub Arbes, K životopisu malíře Petra Brandla, Vesna kutnohorská 1, 1868, č. 11 (27. 3.), s. 70.
Arijčuk 2016 Petr Arijčuk, Kopie, repliky, \"ve způsobu Brandlově\". K ohlasům tvorby Petra Brandla ve východních Čechách, Zprávy památkové péče 76, 2016, s. 68–77.
Arijčuk 2018 Petr Arijčuk, Brandlovi žáci a následovníci ve východních Čechách, in: Andrea Steckerová (ed.), Petr Brandl (1668–1735). Studie, Praha 2018, s. 68–87.
Bachman 1963 Erich Bachmann, Eremitage zu Bayreuth. Amtlicher Führer, München 1963.
Balcárek 1933 Evermod Vladimír Balcárek Doksany: Ehemaliges Prämonstratenkloster, Doksany 1933.
Načíst další