Archiválie

Novina
1525
Loketský urbář hraběte Šlika – ve vesnici Novině (Grune – Grun) jsou zapsáni dva poddaní – Nickl Brendl (Nickel Prentell) a Georg Brentell (Görg Prentl) – a v Lobzích (Lobs) Jobst Prentell.
Horní Rychnov
28. únor 1602
Svatební smlouva Jiřího Brendela s vdovou Valburgou Dorschnerovou. Smlouvou si najímá sirotčí statek v Horním Rychnově na šest let, slibuje, že se postará o tři sirotky, nevlastnímu synovi ve lhůtách vydá 90 zlatých, zachová dobytek, obilí a veškeré domácí nářadí, jak je uvedeno v připojeném inventáři statku po zemřelém Jakubu Dorschnerovi.
Horní Rychnov
29. leden 1608
Jiří Brendel kupuje po šesti letech pronajatý statek svých nevlastních dětí Dorschnerových za 270 zlatých, když už dříve splatil Vavřinci Dorschnerovi 90 zlatých. Jako závdavek má v příštím roce ženě Valburze zaplatit 40 zlatých a potom ročně vždy 40 zlatých, až bude celá suma zcela zaplacena.
Horní Rychnov
12. listopad 1630
Jiří Brandl z Horního Rychnova se žení s Alžbětou, manželskou dcerou Kryštofa Harpauera z téže vsi.
Horní Rychnov
27. září 1631
Pokřtěn Michal, syn Jiřího Brandla a Alžběty.
Horní Rychnov
24. květen 1632
Vdova Valburga po Jiřím Brandlovi uzavírá se svým synem Jiřím smlouvu o otcovském statku. Jiří, který se na podzim minulého roku oženil, se ujímá celého statku kromě dvou krav. Matka si vymínila od syna stanovené množství žita, ječmene, ovsa, žitné a ovesné slámy a sena a v penězích celkově 147 1/2 zlatých, splácených ročně částkou 20 zlatých až do úplného splacení.
Přestanice
3. červenec 1632
Pokřtěna Alžběta Hrbková, dcera Václava Hrbka z Přestanic a manželky Evy.
Horní Rychnov
6. březen 1633
Jiří Brandl byl pohřben.
Horní Rychnov
21. květen 1634
Andreas Beer ze Svatavy se žení s Alžbětou, vdovou po Jiřím Brendelovi z Horního Rychnova.
Falknov
20. leden a 17. červen 1637
Dílčí cedule mezi dědici po zemřelé Valburze Brandlové, jejíž úmrtí někdy koncem roku 1636 ale není v matrice zapsáno, vypočítává a upravuje body smlouvy mezi Valburgou a synem Jiřím Brandlem z 24. května 1632. (Srov. zápis č. 6.)
Praha – Malá Strana
25. listopad 1659
Krejčovský tovaryš Michal Brandl, původem z Horního Rychnova na panství Falknov (Sokolov), se žení s Alžbětou, dcerou po zemřelém Václavu Hrbkovi z Přestanic, v kostele sv. Václava.
Praha – Malá Strana
10. únor 1661
Krejčí Michal Brandl předstoupil při pravidelném zasedání rady Menšího Města pražského před purkmistra a členy rady a zde po předložení a přečtení pergamenového dokumentu vydaného vrchností hrabětem Nosticem dne 3. září 1658 ve Falknově doložil, že je manželským synem Jiřího Brandla a Alžběty z Horního Rychnova a že byl propuštěn z poddanství. Nato požádal o udělení měšťanského práva, které bylo po slibu plnění povinností měšťana a řemeslníka schváleno.
Praha – Malá Strana
10. duben 1661
Křest Jana Michala, syna Michala Brandla, krejčího a měšťana Menšího Města pražského, a manželky Alžběty, v kostele sv. Václava.
Praha – Malá Strana
9. červen 1662
Křest Marie Barbory, dcery Michala Brandla, krejčího a měšťana Menšího Města pražského, a manželky Alžběty, v kostele sv. Václava.
Praha – Malá Strana
1662
V tomto roce byl Michal Brandl zapsán za mistra malostranského cechu krejčích.
Načíst další