Detail dila

Stětí sv. Barbory

Autor:Petr Brandl
Název:Stětí sv. Barbory
Datace:asi 1699
Lokalita:Dlouhodobě zapůjčeno do Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici
Technika:Olej, plátno
Rozměr:413 × 293 cm
Majitel:Plzeňská diecéze – Římskokatolická farnost Plasy a Manětín
Provenience:Spolu s obrazem Smrt Izidora a Zavražděním sv. Václava pochází ze hřbitovního kostela sv. Barbory v Manětíně, kde zdobil hlavní oltář. Dílo objednal Václav Josef hrabě Lažanský z Bukové (1673–1715).
Značeno:Vpravo dole na stupni byla falešná signatura provedená J. Teuchnerem, na rubu obrazu byl nápis Dieses Vom Maler P. Brandl gemalte Bild wurde im Jahre 1876 von mir Jos: Teuchner Maler in Manetin neu übermalt. Auf Anregung des der Zeit gewes: H.: Dechants P. Georg Bier.
Literatura:
 • Plešner 1718, s. 42–43
 • Schaller 1788a, s. 212
 • Sommer 1838, VI, s. 307
 • Podlaha 1908–1909b, s. 220–221
 • Podlaha 1909, III, s. 5
 • Podlaha 1912a, s. 126
 • Matějček 1936a, s. 132
 • Novotný 1938b, s. 338 ad.
 • Koudelka 1955, s. 127
 • Neumann 1957, s. 463
 • Pechová – Tintěrová – Berger 1957, s. 362
 • Neumann 1968, s. 15, 37
 • Neumann 1970a, s. 79
 • Neumann 1974a, s. 94
 • UPČ 1978, 2, s. 349
 • Preiss 1989, s. 575– 576
 • Prokop 2006, s. 172, 275
 • Bukačová 2008
 • Bukačová I. in: Bukačová - Hamsíkovy - Royt 2010, s. 12–28, 36–39
 • Steckerová – Vácha 2015b, s. 77–79
 • Neumann 2016, II, s. 570-571, č. k. I-49
 • Prokop 2016, s. 61–62, č. 148
© Fotografické oddělení Národní galerie v Praze