Detail dila

Sv. Ondřej

Autor:Petr Brandl
Název:Sv. Ondřej
Datace:kolem 1725
Lokalita:Česká republika, soukromá sbírka
Technika:Olej, plátno
Rozměr:72,5 × 54,5 cm
Majitel:Soukromá sbírka
Provenience:Původní není známa. Spolu s obrazem sv. Bartoloměje pochází ze sbírky Františka Josefa hraběte Černína (1697–1733). Později se dostal (díky sňatku) do majetku rodiny Lobkoviců – Antonín Isidor kníže Lobkovic jej v roce 1801 zapůjčil do Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění. V roce 1852 se dílo majiteli vrátilo na zámek v Mělníku. 1968 byl odcizen a odvezen do Rakouska, kde jej v roce 1970 identifikoval prof. J. Neumann a československý stát jej vykoupil. V roce 2015 dílo spolu s obrazem Sv. Bartoloměje (obrazy visely v zámecké kapli na Mělníku) prodal Jiří Lobkowicz do soukromého majetku.
Značeno:Neznačeno
Restaurování:
 • 1960 restaurovala V. Frömlová
Literatura:
 • Kuchynka 1911a, č. 39
 • Marek 1912, č. 81
 • Volavka 1935–1936, s. 15–16, č. 15
 • Matějček 1936a, s. 154
 • Kat. Praha 1938, s. 82, č. k. 261
 • Blažíček 1953a, s. 3
 • Blažíček 1960, s. 26
 • Neumann 1968, s. 26, 86–87, č. k. 45
 • Racek 1970, s. 83
 • Neumann 1974a, s. 96
 • Preiss 1989, s. 586
 • Neumann 2016, II, s. 576-577, č. k. I-59
© Fotografické oddělení Národní galerie v Praze