Detail dila

Smrt poustevníka Vintíře

Autor:Petr Brandl
Název:Smrt poustevníka Vintíře
Datace:1718 až 1719
Lokalita:Praha – Břevnov, kostel sv. Markéty
Technika:Olej, plátno
Rozměr:340 × 208 cm
Majitel:Benediktinské arciopatství v Břevnově
Provenience:Obraz spolu s dalšími šesti oltářními malbami objednal řád benediktinů pro kostel sv. Markéty v Praze–Břevnově.
Značeno:Neznačeno
Restaurování:
 • 1912–1913 restauroval A. Vlček
  1966 Fr. Makeš a J. Toroň, který provedl revizi restaurace 1980
Literatura:
 • Pelzel 1773, I, s. 117
 • Schaller 1785a, I, s. 111
 • Dlabacž 1815, I, sl. 201, č. 8
 • Sommer 1845, XIII, s. 213
 • Beneš 1867, s. 147, č. 33
 • Müller 1867, s. 863
 • Holub 1890, s. 177–178
 • Holub 1894, s. 83 ad.
 • Podlaha – Šittler 1898, list 27
 • Hansl 1899, s. 179
 • Hejnic 1911, s. 141, č. 33
 • Marek 1912, č. 57
 • Kuchynka 1913a, s. 27
 • Macek 1918, č. 10, 112
 • Wirth 1926, s. 29, tab. 105
 • Menzel 1933, s. 23
 • Matějček 1936a, s. 136
 • Kat. Praha 1938, s. 80, č. k. 240
 • Štech 1938–1939, s. 141
 • Blažíček – Čeřovský – Poche 1944, s. 31 ad.
 • Poche 1946a, s. 168–174
 • Poche 1948, s. 211–212
 • Neumann 1955, s. 116
 • Kat. Milano 1966, s. 90, č. k. 274
 • Blažíček 1967a, s. 114
 • Neumann 1968, s. 22, 38, 60–63, č. k. 14 a 15
 • Blažíček 1968a, s. 114
 • Racek 1970, s. 81
 • Neumann 1970a, s. 80, 232–233, č. k. 312–315
 • Blažíček 1971a, s. 114
 • Neumann 1974a, s. 95, 262–263, č. 313, 315
 • Kat. Barock 1977a, s. 134, č. 122
 • Kat. Barock 1977b, s. 217, č. 122
 • Menzel 1978, s. 216
 • Neumann 1978, s. 8, 26
 • Neumann 1979, s. 39–40
 • Prokop 1980, s. 335, 338, 346
 • Kat. Paris 1981, s. 139–140, č. k. 104
 • Neumann 1981a
 • Neumann 1984b, s. 225
 • ABC 1985, s. 430
 • Menzel 1986, s. 61 ad.
 • Preiss 1988, s. 595–596
 • Kühnelová 1989
 • Preiss 1989, s. 579–581
 • Vilímková – Preiss 1989, s. 216–217
 • Zindelová 1989
 • Preiss P. in: Kat. Praha 1993, s. 150, 171, č. k. VIII/26
 • Royt 1993c, s. 268–269
 • Stehlíková 1994, s. 7–10
 • Vlček – Sommer – Foltýn 1997, s. 603
 • Prokop 2006, s. 39, 42–44, 63–64,157, 161, 169, 171
 • UPP 2012, s. 57, 61
 • Rousová 2013, s. 46, 90–101;
 • Royt – Skřivánek – Koupil 2015, s. 15–18
 • Mádl 2016, I, s. 28, 58–59, 106–107, 165, 196, 381
 • Neumann 2016, II, s. 621-626, č. k. I-105
 • Prokop 2016, s. 65, č. 156, s. 68, č. 165, s. 74, č. 193
© Fotografické oddělení Národní galerie v Praze

Související fotografie