Archiválie detail

Novina

1525
Loketský urbář hraběte Šlika – ve vesnici Novině (Grune – Grun) jsou zapsáni dva poddaní – Nickl Brendl (Nickel Prentell) a Georg Brentell (Görg Prentl) – a v Lobzích (Lobs) Jobst Prentell.

Majitel: Státní oblastní archiv v Plzni, pracoviště Klášter u Nepomuku, Velkostatek Hřebeny, inv. č. 3, Urbář Loketska bratří Šliků, 1525, kniha č. 1.

Edice: Schreiber 1934, s. 74, 75, 43 a 38.

Literatura:
  • Prokop Vl. 1985, s. 5
  • Smola – Prokop 2012, s. 47