Archiválie detail

Horní Rychnov

28. únor 1602
Svatební smlouva Jiřího Brendela s vdovou Valburgou Dorschnerovou. Smlouvou si najímá sirotčí statek v Horním Rychnově na šest let, slibuje, že se postará o tři sirotky, nevlastnímu synovi ve lhůtách vydá 90 zlatých, zachová dobytek, obilí a veškeré domácí nářadí, jak je uvedeno v připojeném inventáři statku po zemřelém Jakubu Dorschnerovi.

Majitel: Státní oblastní archiv v Plzni, pracoviště Klášter u Nepomuku

Edice: Hejnic 1911, s. 57–59, č. I.

Literatura:
  • Hejnic 1911, s. 18-19
  • Prokop Vl. 1985, s. 5