Archiválie detail

Horní Rychnov

21. květen 1634
Andreas Beer ze Svatavy se žení s Alžbětou, vdovou po Jiřím Brendelovi z Horního Rychnova.

Majitel: Státní oblastní archiv v Plzni, Sbírka matrik západních Čech, Sokolov (Falknov), inv. č. 3304, sign. 01, N O Z 1628–1657, pag. 13.

Edice: dosud nepublikováno.

Literatura:
  • Hejnic 1911, s. 19
  • Prokop Vl. 1985, s. 5

Anno 1634
Den 21. Maii – Andreas Baer von Zwotau mit Elisabeth,
Georg Brendels zu Oberreichenau nachgelaßenen Widwen
copuliret worden.