Archiválie detail

Horní Rychnov

6. březen 1633
Jiří Brandl byl pohřben.

Majitel: Státní oblastní archiv v Plzni, Sbírka matrik západních Čech, Sokolov (Falknov), inv. č. 3304, sign. 01, NOZ 1628–1657, pag. 208.

Edice: dosud nepublikováno.

Literatura:
  • Hejnic 1911, s. 19
  • Prokop Vl. 1985, s. 5
  • Smola – Prokop 2012, s. 47

Anno 1633. Seind nachfolgende Persohnen begraben
worden. […]
Ober Reiche[nau] – den 6. Martii Georg Brendel begraben
worden.