Archiválie detail

Praha – Malá Strana

25. listopad 1659
Krejčovský tovaryš Michal Brandl, původem z Horního Rychnova na panství Falknov (Sokolov), se žení s Alžbětou, dcerou po zemřelém Václavu Hrbkovi z Přestanic, v kostele sv. Václava.

Majitel: Archiv hlavního města Prahy, Sbírka matrik, Malá Strana, kostel sv. Mikuláše, MIK N 3 O2, 1630–1669, fol. 101v, nově fol. 259v.

Edice: Hejnic 1911, s. 62, č. V.

Literatura:
  • Hejnic 1911, s. 19
  • Stehlík 1974, s. 142-143
  • Prokop Vl. 1985, s. 5
  • Smola – Prokop 2012, s. 47

1659 25. Novembris vstoupil v stav svatého manželství poctivý mládenec Michal Brandel, rodem z Falkenova v Království českém, poctivého řemesla krejčovského tovaryš, spolu s poctivou pannou Alžbětou, pozůstalou dcerou po nebožtíkovi Václavovi Hrbkovi ze Přestanic. Svědkové: p[an] Jiříkk Ludvik Hermolanz, m[ěštěnín] M[enšího] M[ěsta] p[ražského], p[an] Jozef Scheimbstain, měštěnína Men[šího] M[ěsta] p[ražského], p[an] Jiřík Richthammer, m[ěštěnín] M[enšího] M[ěsta] p[ražského], p[an] Gabriel Keltenhaur, m[ěštěnína] M[enšího] M[ěsta] p[ražského], p[an] Conradus p[aní] Anna Barbora Majerin, měštka Menšího Města p[ražského], p[aní] Alžběta Keltnhaurová, měštka Menšíhho M[ěsta] p[ražského].