Archiválie detail

Praha – Malá Strana

10. únor 1661
Krejčí Michal Brandl předstoupil při pravidelném zasedání rady Menšího Města pražského před purkmistra a členy rady a zde po předložení a přečtení pergamenového dokumentu vydaného vrchností hrabětem Nosticem dne 3. září 1658 ve Falknově doložil, že je manželským synem Jiřího Brandla a Alžběty z Horního Rychnova a že byl propuštěn z poddanství. Nato požádal o udělení měšťanského práva, které bylo po slibu plnění povinností měšťana a řemeslníka schváleno.

Majitel: Archiv hlavního města Prahy, Sbírka rukopisů, sign. 568, Kniha měšťanských práv, 1629–1668, Malá Strana, fol. 172 – shořela v roce 1945.

Edice: Hejnic 1911, s. 62–63, č. VI.

Literatura:
  • Hejnic 1911, s. 19