Archiválie detail

Praha – Malá Strana

3. březen 1664
Křest Evy Roziny, dcery Michala Brandla, krejčího a měšťana Menšího Města pražského, a manželky Alžběty, v kostele sv. Václava.

Majitel: Archiv hlavního města Prahy, Sbírka matrik, Malá Strana, kostel sv. Mikuláše, MIK N3 O2, 1630–1669, fol. 345, nově fol. 94.

Edice: Hejnic 1911, s. 64, č. X (nepřesná edice).

Literatura:
  • Hejnic 1911, s. 20

1664 3. Marti okřtěna dcera Eva Rozina Michala Prandle, měštěnína M[enšího] M[ěsta] p[ražského] manželce jeho Alžbětě. Kmotra: Panna Marie Euzebie Berin. Testes: Paní Markyta Kassini, m[ěštka] M[enšího] M[ěsta] p[ražského], paní Kateřina Ludvíkovská, pan Johannes Baptista Künig, kupec a měštěnín M[enšího] Města p[ražského] a pan Baltazar Majer, kupec a měštěnín Menšího Města pražského.