Archiválie detail

Praha – Malá Strana

1662
V tomto roce byl Michal Brandl zapsán za mistra malostranského cechu krejčích.

Majitel: Archiv hlavního města Prahy, Sbírka rukopisů, sign. 3517, Mistrovská kniha malostranského cechu krejčích, 1552–1785, fol. 44r.

Edice: Hejnic 1911, s. 63, č. VIII.

Literatura:
  • Hejnic 1911, s. 19

1662 ist Michael Brandl als ein vollkommener Meister eingeschrieben worden.