Archiválie detail

Horní Rychnov

29. leden 1608
Jiří Brendel kupuje po šesti letech pronajatý statek svých nevlastních dětí Dorschnerových za 270 zlatých, když už dříve splatil Vavřinci Dorschnerovi 90 zlatých. Jako závdavek má v příštím roce ženě Valburze zaplatit 40 zlatých a potom ročně vždy 40 zlatých, až bude celá suma zcela zaplacena.

Majitel: Státní oblastní archiv v Plzni, pracoviště Klášter u Nepomuku

Edice: Hejnic 1911, s. 59–60, č. II.

Literatura:
  • Hejnic 1911, s. 19
  • Prokop Vl. 1985, s. 5