Archiválie detail

Horní Rychnov

12. listopad 1630
Jiří Brandl z Horního Rychnova se žení s Alžbětou, manželskou dcerou Kryštofa Harpauera z téže vsi.

Majitel: Státní oblastní archiv v Plzni, Sbírka matrik západních Čech, Sokolov (Falknov), inv. č. 3304, sign. 1, NOZ 1628–1657, pag. 7.

Edice: nepublikováno

Literatura:
  • Hejnic 1911, s. 19
  • Prokop Vl. 1985, s. 5
  • Smola – Prokop 2012, s. 47

1630 [...] November [...]
12. eodem die
Reichenau
† Georg Brandel zue Ober Reichenau mit Jungfrau Elisabetha
deß Toffels Harpauerß alda eheleibliche Tochter.