Archiválie detail

Horní Rychnov

27. září 1631
Pokřtěn Michal, syn Jiřího Brandla a Alžběty.

Majitel: Státní oblastní archiv v Plzni, Sbírka matrik západních Čech, Sokolov (Falknov), inv. č. 3304, sign. 1, N O Z 1628–1657, pag. 32.

Edice: dosud nepublikováno.

Literatura:
  • Hejnic 1911, s. 19
  • Prokop Vl. 1985, s. 5
  • Smola – Prokop 2012, s. 47

Anno 1631 – mense Septembri
Reichenau den 27. – Infans Michael. Parens Georg Brendel.
Uxor Elisabetha. Patrini: Michael Hakerzeth, Georg
Wesp, Matthes Kokes, Barbara Fischerin, Elisabetha
Geierin.