Archiválie detail

Přestanice

3. červenec 1632
Pokřtěna Alžběta Hrbková, dcera Václava Hrbka z Přestanic a manželky Evy.

Majitel: Státní oblastní archiv v Plzni, Sbírka matrik západních Čech, Velhartice, inv. č. 60, sign. 1, NO 1624–1670, fol. 51.

Edice: dosud nepublikováno

Literatura:
  • Hejnic 1911, s. 19
  • Prokop Vl. 1985, s. 5

Eodem (3. Julii 1632) Václav Hrbek z Přestanic, ženě Eva, dítěti Alžběta. Kmot[ři] Jan Homat [z] Svoyšic, Kateřina Václavovic z Petrovic, Anna z Svoyšic.