Archiválie detail

Horní Rychnov

24. květen 1632
Vdova Valburga po Jiřím Brandlovi uzavírá se svým synem Jiřím smlouvu o otcovském statku. Jiří, který se na podzim minulého roku oženil, se ujímá celého statku kromě dvou krav. Matka si vymínila od syna stanovené množství žita, ječmene, ovsa, žitné a ovesné slámy a sena a v penězích celkově 147 1/2 zlatých, splácených ročně částkou 20 zlatých až do úplného splacení.

Majitel: Státní oblastní archiv v Plzni, pracoviště Klášter u Nepomuku, Velkostatek Sokolov, Pozemková kniha Horní a Dolní Rychnov (1586–1723), inv. č. 283, č. knihy 281, pag. 209.

Edice: Hejnic 1911, s. 60–61, č. III.

Literatura:
  • Hejnic 1911, s. 19
  • Prokop Vl. 1985, s. 5