Archiválie detail

Praha – Malá Strana

10. duben 1661
Křest Jana Michala, syna Michala Brandla, krejčího a měšťana Menšího Města pražského, a manželky Alžběty, v kostele sv. Václava.

Majitel: Archiv hlavního města Prahy, Sbírka matrik, Malá Strana, kostel sv. Mikuláše, MIK N3 O2, 1630–1669, fol. 297v, nově fol. 46v.

Edice: Hejnic 1911, s. 63, č. VII (nepřesná edice).

Literatura:
  • Hejnic 1911, s. 20

1661 10. Aprilis okřtěn syn jménem Jan Michal Michala

Prantel, krejčího a měštěnína M[enšího] M[ěsta]

p[ražského] manželce jeho Alžbětě. Kmotr: p[an]

Johannes Baptista Künig, kupec a m[ěštěnín] M[enšího]

M[ěsta] p[ražského]. Testes: p[an] Václav František Ludvíkovský,

Jiřík Schneider, m[ěštěnín] M[enšího] M[ěsta]

p[ražského], p[aní] Anna Barbora Mayerin, p[aní]

Markyta Kassini, měštka Menšího Města pražského