Archiválie detail

Praha – Malá Strana

9. červen 1662
Křest Marie Barbory, dcery Michala Brandla, krejčího a měšťana Menšího Města pražského, a manželky Alžběty, v kostele sv. Václava.

Majitel: Archiv hlavního města Prahy, Sbírka matrik, Malá Strana, kostel sv. Mikuláše, MIK N3 O2, 1630–1669, fol. 318v, nově fol. 67v.

Edice: Hejnic 1911, s. 64, č. IX (nepřesná edice).

Literatura:
  • Hejnic 1911, s. 20

1662 9. Junis okřtěna dcera jménem Marie Barbora pana Michala Prandle, krejčího a m[ěštěnína] M[enšího] M[ěsta] p[ražského] paní manželce jeho Alžbětě. Kmotra p[aní] Marie Barbora Künigová, kupcová a měštka M[enšího] M[ěsta] p[ražského]. Svědkové: paní Anna Barbora Mayerin, kupcová a měštka M[enšího] M[ěsta] p[ražského] poslala na svém místě Anýžku Kherlin, paní Marie Apoléna Schneiderin, měštka M[enšího] M[ěsta] p[ražského], p[an] Václav František Ludvíkovský, pan Antonín Kazini, m[ěštěnín] M[enšího] M[ěsta] p[ražského].